decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

En Kötü Hastalığım

Acı çocuk bedenine hiç yakışmaz. Gözler çocukları hep neşeyle koşarken, oynarken, zıplarken görmeye alışkındır. Belki de bu yüzden hastanelerin çocuk servisleri hep boğazda bir düğüm ile terk edilir. Bazı şehirlerin çocukları biraz daha şanslıdır, anne babaları üstlerine titrer; dadılar, bakıcılar, özel öğretmenler, doktorlar hep onlara hizmet eder. En ufak bir sağlık sorununda hiç göz kırpmadan testlere bir servet harcanabilir. Bazı şehirlerin çocukları ise o kadar şanslı değildirler, kendi başlarına büyürler, ya da hiç büyümezler. Anne baba bir lokma ekmeğin peşinde bütün gün ter dökerken, serin gecede yıldızlardan yapılma bir yorgan altında kıvrılıp uyuma özlemindedir. Çocuk ise sadece hastalandığında biraz dikkat çeker. Çoğu zaman bir baba çocuğuna sadece hastaneye götürüken sarılır. Eğer sadece “reklem romantizma”sı varsa ve her şey yolunda giderse  sekiz “inne” sonunda çocuk “YİNE HAYATTADIR!”

loading
×